עמוד הבית   |   אודות   |   התמחויות   |   הצוות שלנו   |   פרסומים   |   צור קשר 4 דצמבר, 2021

Disclaimer

האינפורמציה הכלולה באתר זה, נערכה ונוסחה ע"י פרידמן חורב ושות` (להלן – "המשרד"), לצורך מתן אינפורמציה כללית בלבד, והיא אינה כוללת או מתכוונת לכלול, בשום אופן, יעוץ משפטי, מכל סוג שהוא, לגבי כל נושא שהוא, ואין לסמוך עליה ככזו. מובהר בזה במפורש כי המשרד לא יקבל על עצמו כל אחריות לכל פעולה או מחדל שינקטו ע"י מאן דהוא, בהסתמך על האמור באתר.

העלאת האינפורמציה לאתר לא תיצור כל יחסי עורך דין-לקוח בין המשרד לבין הצופים ו/או המשתמשים באתר ו/או לכל גורם אחר. מובהר בזה כי אין ביכולתו של המשרד להבטיח כי כל פניה שתתבצע למשרד באמצעות אתר זה או באמצעות אי מייל או בכל אמצעי תקשורת, תישאר חסוייה או מוגנת באופן כלשהו.

האתר עשוי לכלול הפניות וקישורים לאתרים אחרים, המופעלים ע"י צדדים שלישיים. המשרד לא יקבל על עצמו כל אחריות לגבי האמור באתרים אלה.

כל החומר והתוכן הכלול באתר זה הינו רכושו וקניינו הבלעדי של המשרד. כל שינוי או העברה או שידור או פרסום או העתקה בכל דרך אחרת, של תוכנו של האתר, או כל חלק ממנו, ללא הסכמת המשרד, בכתב ומראש, אסורה בהחלט.

שימושך באתר מהווה את הסכמתך לאמור במסמך זה ולתנאים הקבועים בו.

 

The information contained in this website has been prepared by Friedman Horev & Co. – Law Offices & Notary ("The Firm") for general informational purposes only, and does not constitute legal advice on any subject or matter and should not be relied upon as such. The Firm accepts no responsibility in regard to any actions taken or not taken, based on any of the Information in this website.

The transmission of the Information in the website is not intended, and the receipt thereof does not constitute, an attorney-client relationship between The Firm and the user or anyone else. Any communication to The Firm via Email or any other form of communication cannot be guaranteed to be treated or classified as confidential. 

The website may contain links to other websites. These websites may be operated by third parties, and The Firm does take any responsibility with respect to the content of such websites.

Any material contained in this website is and shall remain the property of The Firm. Any reproduction, transmission, publication or any other form of duplication, complete or partial, is not permitted without The Firm`s written consent. 

By using this website, you hereby accept and agree to the terms specified in this document.

 

נבנה ע"י FREEBRUSH.NET & SPNC MARKETING    Disclaimer All Rights Reserved 2011 © Friedman Horev & Co.   

עורך דין עורך-דין משרד עורכי דין עורכי-דין משפטים עו"ד דניאל פרידמן עו"ד דני פרידמן עו"ד אהרון נבון עו"ד דורון פרידמן עו"ד דרור חורב עו"ד גל רגב עו"ד רוברט לזר עו"ד שלומית ארדן עו"ד רינת מור פרידמן חורב נבון ושות' חברות תאגידים שעבודים שיעבודים צוואות ירושה עזבון אפוטרופסות צבא ליטיגציה הופעות בית משפט חדלות פרעון פירוק כינוס נכסים הבראת חברות הקפאת הליכים כונס נכסים תביעות נדל"ן מקרקעין מס שבח קבוצות רכישה קבוצת רכישה תמ"א 38 קומבינציה בנקים בנקאות רשויות מקומיות עיריות ארנונה יהודה ושומרון פלילי הילכת תשתית הלכת תשתית